Skip to content Skip to navigation

Privacybeleid Zuidoost-Brabant Werkt!

Uw Privacy
Zuidoost-Brabant Werkt! (hierna te noemen ZOBWerkt) respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door  een veilige gebruikersomgeving te creëren. In dit beleid wordt beschreven hoe wij (persoons-)gegevens verzamelen en gebruiken.
Door gebruik te maken van ZOBWerkt!, gaat u akkoord met het verzamelen, het gebruik en de overdracht aan potentiële werkgevers van persoonsgegevens zoals hierin is beschreven.
Als u dat niet wilt, dan kunt u uw account laten verwijderen. Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Als u dat doet, dan worden de profielgegevens onherroepelijk verwijderd.
ProAccretio bv is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ons privacybeleid
Dit beleid is van toepassing op gegevens die we verzamelen of gebruiken op de website zobwerkt.nl en ten behoeve van de dienstverlening hieromtrent.
Als u gebruikt maakt van de zoekfunctie om buiten het platform naar geschikte vacatures te zoeken en u klikt door naar die websites, dan hebben wij geen verantwoordelijkheid voor die externe websites.
ZOBWerkt! stuurt nooit profielgegevens mee.

Over uw gegevens
U maakt zelf een profiel aan op ZOBWerkt!: wij slaan die gegevens die u invoert direct op. Dit zijn basisgegevens (contact, CV) en ook profielgegevens. U kunt zelf kiezen welke gegevens u wilt invoeren.

We verzamelen verder automatisch statistische gegevens over u. Deze gegevens dienen om de dienst ZOBWerkt! beter te laten functioneren, fraude te voorkomen en eventuele problemen op te kunnen lossen.

Aangezien ZOBWerkt! bedoeld is om uw profiel zichtbaar te maken zodat u vindbaar wordt voor werkgevers, worden sommige persoonsgegevens standaard openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de korte presentatie die u van uzelf invoert onder basisgegevens. Verder wordt een aantal kenmerken gebruikt als zoekmechanisme voor werkgevers die zich aangesloten hebben. Op basis van die kenmerken ziet een werkgever wel of niet de korte presentatie van uzelf.

U kunt zelf iemand anders toestemming geven om met u mee te kijken: een supporter of een begeleider. U kunt per onderdeel van uw profiel die toestemming verlenen. De toestemming die u iemand anders geeft kunt u altijd weer intrekken.

Het gebruik van uw gegevens
ZOBWerkt! zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening voor haar gebruikers. Hieronder worden ook administratieve doeleinden verstaan. We gebruiken de (persoons)gegevens die we verzamelen om u in contact te brengen met werkgevers, om ZOBWerkt! te verbeteren en om de dienst gebruiksvriendelijk te maken en houden. Daarnaast kan ZOBwerkt! uw persoonsgegevens voor statistische analyse en marktonderzoek gebruiken.

ZOBWerkt! kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen en om u van informatie te voorzien die voor u nuttig kan zijn, inclusief updates over de zobwerkt.nl site.

Door uzelf te registreren bij ZOBwerkt! geeft u ondubbelzinnig toestemming om uw gegevens op de volgende manieren te gebruiken:

 • het door uzelf ingevoerde profiel op te slaan en de kenmerken daarin in te zetten als zoekkenmerken voor aangesloten werkgevers
 • om gepersonaliseerde, gerichte of op locatie gebaseerde inhoud aan u aan te bieden
 • zelf anderen uitnodigen om zich bij u aan te sluiten
 • informatie te bieden aan werkgevers voor wat betreft uw korte presentatie
 • werkgevers, contactpersonen etc. de mogelijkheid te bieden u te vinden op basis van kenmerken
 • werkgevers de mogelijkheid te bieden om u uit te nodigen door uw profiel open te zetten voor een specifieke vacature of bedrijf
 • om suggesties te doen voor interessante vacatures
 • u aanvullende informatie te sturen via uw e-mail over ZOBWerkt! digitaal (functionaliteiten, updates etc), u te wijzen op algemene zaken betreffende het profiel of u te wijzen op of uit te nodigen voor evenementen en zaken die de doelstelling van ZOBwerkt! ondersteunen.

Wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
Wij zullen uw persoonsgegevens altijd volgens de regels van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving verwerken, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Wilt u meer weten over de Wbp? Klik dan hier

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan externe partijen. Wij mogen wel derden inschakelen voor het uitvoeren van onze diensten.
 2. Wij delen uw gegevens met onze IT-leverancier en hostingpartij. Deze bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om hun functie te kunnen vervullen, maar zij mogen die gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. 
 3. Wij delen uw gegevens met een begeleidende partij of supporter, als u hier zelf toestemming voor geeft en de actie daartoe onderneemt. Wij sturen deze persoon eenmalig een e-mail met het verzoek de uitnodiging die u verstuurt te accepteren.
 4. Wij delen uw profielgegevens met een werkgever als u hiertoe zelf toestemming geeft en actie daartoe onderneemt.

Door te solliciteren op een baan, een contactverzoek van een werkgever te accepteren of een begeleider of supporter te koppelen, geeft u toestemming dat deze personen uw gegevens in kunnen zien.

Als u een profiel aanmaakt in zobwerkt.nl, dan wordt deze opgeslagen in onze database. Als u solliciteert, dan stelt u uw profiel open voor de desbetreffende werkgever, die daarvan een kopie kan houden of deze aan anderen kan verspreiden. Wij kunnen niet garanderen dat dit niet voorkomt.
U kunt uw profiel altijd verwijderen uit de database.
Als u in uw profiel informatie opneemt over uw beperking en de dingen die u nodig heeft om uw werk te kunnen doen, dan is dat altijd vanuit eigen wil en dient dit zuiver en alleen om een werkgever goed te kunnen informeren. Mocht u deze informatie niet willen delen, dan voert u die niet in.

ZOBWerkt! wordt niet gebruikt voor handhaving of controle: er wordt dus nooit informatie over u, uw inschrijving of uw profiel gedeeld met uitvoeringsinstanties.

Hoe slaan we uw gegevens op?
We bewaren alle gegevens die u invoert niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden van de verwerking of voor de termijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven.

Uw rechten
U kunt uw profiel op ieder gewenst moment bekijken, bewerken, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Als u uw accountgegevens volledig wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Wij sturen u dan een e-mail met de bevestiging dat uw account volledig is verwijderd.

Beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens belangrijke en zullen passende technische en organisatorische maatregelen  treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT-systeem 100% beveiligd kan zijn en het internet een open systeem is, kunnen wij de veiligheid van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet garanderen.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Doordat zich regelmatig nieuwe ontwikkelingen voordoen, heeft ZOBWerkt! het recht  om de inhoud van onderliggend Privacybeleid aan te passen. Mocht dit aan de orde zijn, dan stellen wij u daarvan, via het e-mailadres dat u gebruikt in uw profiel, op de hoogte. We zullen de wijzigingen in dat geval ook op de homepagina van de website vermelden.

Contactgegevens
Uw gegevens worden opgeslagen door ZOBWerkt! in een databestand op onze servers. De servers worden in Nederland gehost. De uitvoering van ZOBWerkt! wordt gedaan door ProAccretio BV, de bewerker van persoonsgegevens die enkel onder verantwoordelijkheid en instructie persoonsgegevens verwerkt voor ZOBWerkt!. De controle op de uitvoer wordt verzorgd door Werkgevers Zuidoost-Brabant.
Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via de website. Wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een website worden opgeslagen op uw computer. Deze data is nodig voor het juist functioneren van de website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verschaffen. 

Ook ZOBWerkt! maakt gebruik van cookies om uw online-tijd te maximaliseren en te personaliseren, waaronder tevens het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het verbeteren van zoekresultaten en selecteren van advertenties moet worden verstaan. Cookies van ZOBWerkt! zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Gebruik van cookies is noodzakelijk om u te herkennen als u ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat de website optimaal werkt.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Beveiliging: met deze cookies beveiligen we de toegang tot uw account
 • Voorkeuren: deze cookies onthouden uw voorkeuren, zoals taal
 • Analyse: hiermee houden we het verkeer bij
 • Functies: we houden bij welke banen u zoekt en dergelijke zodat wij voor u een selectie kunnen maken

De meeste cookies van ZOBWerkt! verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op uw computer staan. Deze kunt u zelf op elk moment via uw browser uitschakelen of verwijderen.

Social Media
ZOBWerkt! heeft functies voor social media, zoals facebook, etc. Het gebruik van deze functies wordt beheerd door de betreffende bedrijven.